FI relé, áramvédő kapcsoló!

FI relé

A lakásfelújítások során a FI relé mindig szóba kerül.

A lakástulajdonosok jelentős része hallott már a FI reléről vagy áramvédő kapcsolóról. Legalább is mi ezt tapasztaltuk a kivitelezések során. Az ügyfeleink megnyugodva veszik tudomásul a lakásfelújítás során, hogy a villanyszerelési kivitelezések alkalmával minden esetben beépítjük az áramvédő kapcsolót. Ez a szakszerű kivitelezés egyik feltétele, és a szabvány is előírja. A FI relé megléte, és helyes működése az új gázvezeték, gázkazán átvételének is feltétele a szolgáltató részéről.

De mit tud a FI elé?

Nálunk az érintésvédelem, vagy újabban hiba-áramvédelem szabványos módja a védővezető, (sokan védőföldelésnek hívják) kiépítése. Ennek a vezetőnek a szabványos színe régen a piros volt, ma a zöld-sárga. Ez a vezető hivatott a zárlatos elektromos készülékektől a hibaáramot elvezetni oly módon, hogy a készülék testének érintésekor áramütést ne szenvedhessünk. Egy teljes testzárlat esetén pedig képes olyan nagy áramot elvezetni, amely leoldja a kismegszakítót.

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy egy kisseb zárlatot a mosógépnél észre sem veszünk, ha a védővezető az alkalmazott konnektorban jól működik. De, ahogyan a védővezető meghibásodik, a készülékünk gyakorlatilag életveszélyes áramütést okozhat.

A FI relé vagy áramvédő kapcsoló ezt a kisseb hibát (amely a kismegszakítónkat még nem csapja le) is észreveszi és lekapcsol. A lakásokban alkalmazott FI relé esetében a szabvány szerint ez nem lehet több mint 30 mA. Gyakorlatilag ez a relé lett a hibaáram-védelmünk lekapcsoló szerve. Ezért ajánlatos a FI relé működőképességét havonta tesztelni a rajta lévő tesztgomb segítségével.

Zavaró lehet a FI relé?

Igen, amikor valamelyik készülék hibás, akkor a relé lekapcsolja a rákötött valamennyi fogyasztót. Mivel a hiba lehet olyan kicsi is, hogy nem tudjuk megtalálni csak a készülékek egyenkénti lekapcsolásával. Ez történhet úgy, hogy lekapcsoljuk a FI relé után kötött valamennyi kismegszakítót és visszakapcsoljuk a relét. Ezután elkezdjük egyenként felkapcsolni a megszakítókat. Amelyiknél leold a relé, azaz áramkör hibás. A hibás kör megszakítóját lekapcsoljuk, a többit és a FI relét vissza, és máris tudjuk használni a többi fogyasztónkat.

Több FI relé alkalmazásával lehet a fogyasztóinkat csoportosítani, és hiba esetén csak a lakásunk egy része marad áram nélkül. Ajánlatos azon háztartási gépeinket (mosógép, mosogató gép, klíma) külön áramvédő kapcsolóra kötni, amelyek akkor is működhetnek, amikor távol vagyunk. Így hiba esetén nem olvad, le a hűtő mire hazaérünk.

Mindent egybevetve a FI relé lényegesen biztonságosabbá teszi lakásunk elektromos hálózatát.